پکیج کامل ویدیوی آموزشی شیمی (۱): فصل های ۱-۲-۳

بررسی ها:

999,500تومان

پکیج کامل ویدیوی آموزشی شیمی (1)

نوع محصول: DVD تصویری (ارسال: رایگان با پست)

مدت زمان : 19 ساعت و 19 دقیقه آموزش تصویری

آموزش خط به خط مطالب کتاب درسی همراه با بیان تمام نکات مهم 

 

توضیحات

 

میخواهم ویژگی های این محصول را بدانم:

۱- آموزش خط به خط تمام مطالب درسی شیمی یک به روش “تمام بُرد”
۲- حل تمام تمرین های کتاب به طور کاملا تشریحی و مفهومی: با هم بیاندیشیم، خود را بیازمایید، پیوند با ریاضی و تمرین های دوره ای.
۳- علاوه بر تمام تمرین های کتاب، بیش از ۱۶۰ سوال و تست استاندارد اضافی به طور کاملا مفهومی و تشریحی حل شده است.
۴- سوال ها و تست های اضافی به نحوی انتخاب شده اند که تکمیل کننده مطالب درسی هستند، به نحوی که با حل آنها دیگر هیچ نکته نامفهومی باقی نمی ماند.
۵- در این آموزش، بعضی از روش ها و فرمول های لازم جهت حل تستی و سریع سوال ها بیان شده است. پس این محصول برای کسانی که علاوه بر یادگیری پایه ای تمایل به شرکت در کنکور را دارند نیز، می تواند مناسب باشد.
۶- استفاده از روش “تمام بُرد” جهت یادگیری بهتر

 


دکتر اسحاقی

 

 

 

دکتر اسحاقی

 

 

 

دکتر اسحاقی

 

 

چه موضوعاتی در این دوره آموزشی تدریس می شود؟

تمام مطالب درسی کتاب شیمی یک (پایه دهم-دوره دوم متوسطه) به طور خط به خط آموزش داده می شود. بعضی از موضوعات مطرح شده:
– عنصرها چگونه بوجود آمده اند؟
– فرآیند و روند تشکیل عنصرها
– واکنش های هسته ای
– رابطه انرژی و جرم (رابطه اینیشتین)
– ساختار اتم
– یون ها و ساختار آن ها
– هم مکان یا ایزوتوپ
– پارامترهای مشابه و متفاوت بین ایزوتوپهای مختلف یک عنصر
– رادیو ایزوتوپ ها
– تکنسیم
– غنی سازی ایزوتوپی
– طبقه بندی عنصرها و جدول دوره ای
– نحوه چیدمان عنصرها در جدول دوره ای
– جرم اتمی عنصرها و تعریف (amu)
– ذره های زیر اتمی: جرم و بار آن ها
– عدد جرمی و جرم اتمی
– جرم اتمی میانگین
– شمارش ذره ها از روی جرم آن ها
– عدد آووگادرو
– تعریف هم ارزی و نحوه حل مسائل با کمک آن
– نور، کلید شناخت جهان
– طول موج
– نشر نور و طیف نشری
– طیف نشری خطی
– کشف ساختار اتم (مدل اتمی بور)
– ساختار لایه ای اتم
– کوانتومی بودن داد و ستد انرژی
– مدل کوانتومی اتم
– کوانتومی بودن فرایند جذب و نشر نور
– چگونگی ایجاد چهار نوار رنگی هیدروژن
– ارتباط بین آرایش الکترونی اتم و موقعیت آن در جدول دوره ای
– ترتیب پر شدن زیرلایه ها و قاعده آفبا
– آرایش الکترونی و آرایش الکترونی فشرده
– تعریف الکترونهای ظرفیت اتم
– نحوه محاسبه سریع شماره گروه و دوره
– آرایش الکترونی اتم و رفتار شیمیایی آن
– ساختار الکترون – نقطه ای لوییس
– داد و ستد الکترون و تشکیل کاتیون ها و آنیون ها
– تعیین آرایش الکترونی اتم از روی آرایش الکترونی کاتیون
– تعیین آرایش الکترونی اتم از روی آرایش الکترونی آنیون
– پیوند یونی و ترکیب یونی
– قواعد نامگذاری یون های تک اتمی
– روش نوشتن فرمول شیمیایی و نامگذاری ترکیبهای یونی دوتایی
– پیوند اشتراکی و مولکول ها
– انواع پیوند اشتراکی
– فرمول مولکولی
– مدل فضاپرکن
– محاسبه جرم مولی مولکول ها و فرمولهای چند اتمی
– هواکره (اتمسفر)
– معرفی سه لایه اول اتمسفر
– درصد حجمی گازها در لایه تروپوسفر (هوای خشک و پاک)
– تقطیر جزء به جزء هوا و جداسازی گازهای موجود در آن
– برهمکنش هواکره با زیست کره
– بررسی گازهای نیتروژن، آرگون، هلیم، اکسیژن
– سوختن (سوختن کامل و سوختن ناقص)
– سوختن سوخت های فسیلی
– بررسی ویژگی های کربن مونوکسید، CO
– واکنش هایش شیمیایی و قانون پایستگی جرم
– تعریف معادله شیمیایی
– تعریف نمادهای واکنش
– تعریف نمادهای نشان دهنده وضعیت فیزیکی مواد
– بررسی قانون پایستگی جرم در واکنش شیمیایی
– نحوه صحیح انجام موازنه یک معادله شیمیایی
– تعریف فرایند اکسایش
– فرایند زنگ زدن آهن و تشکیل آهن اکسید
– فرایند زنگ زدن آلومینیم و تشکیل آلومینیم اکسید
– بررسی تفاوت اکسایش و سوختن
– روش نوشتن فرمول شیمیایی و نامگذاری ترکیبهای یونی دوتایی
– روش نامگذاری مولکول های نافلزی
– رسم آرایش الکترون-نقطه ای (ساختار لوویس) مولکول ها
– بررسی خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
– باران اسیدی
– تاثیر گاز CO2 تولیدی بر آب و هوای کره زمین
– ردپا
– اثر گلخانه ای
– شیمی سبز
– سوخت سبز
– هیدروژن، فراوانترین عنصر جهان
– تعریف توسعه پایدار
– اوزون، دگرشکلی از اکسیژن در هواکره
– نحوه تشکیل اوزون در لایه تروپوسفر
– بررسی خواص و رفتار گازها
– قانون گازها
– بررسی رفتار گازها در شرایط گوناگون
– قانون آووگادرو
– استوکیومتری واکنش
– تولید آمونیاک، کاربردی از واکنش گازها در صنعت
– بررسی چالش های تولید آمونیاک
– آب و زمین
– پویایی شیمیایی زمین
– تعریف فرایند تقطیر
– یون ها: همراهان ناپیدای آب
– نحوه شناسایی یون ها
– تعریف یون های چند اتمی
– نوشتن فرمول شیمیایی ترکیبات دارای یون های چند اتمی
– نام یون های چند اتمی
– محلول ها: مخلوط هایی همگن
– تعریف محلول رقیق و غلیظ
– تعریف غلظت ppm
– تعریف غلظت درصد
– تعریف غلظت مولی (مولار)
– مراحل جداسازی منیزیم از آب دریا به روش شیمیایی
– بررسی کاربردهای مختلف نمک NaCl
– دسته بندی مواد بر اساس میزان انحلال پذیری در آب
– تعریف محلول های سیرشده، سیرنشده و فراسیرشده
– تعریف نمودار انحلال پذیری-دما و بررسی اثر دما بر میزان انحلال پذیری
– رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی
– تعریف مولکول های قطبی و نا قطبی
– تعریف گشتاور دوقطبی
– نیروهای بین مولکولی: واندوالسی و هیدروژنی
– بررسی عوامل تاثیرگذار بر قدرت نیروهای واندروالسی
– پیوند هیدروژنی و شرایط تشکیل آن
– پیوندهای هیدروژنی در حالتهای فیزیکی گوناگون آب
– تعریف هیدروکربن ها
– انحلال چه زمانی رخ می دهد؟
– بررسی قاعده “شبیه، شبیه را حل می کند”
– بررسی انواع انحلال: انحلال یونی و انحلال مولکولی
– بررسی عوامل موثر در میزان حل شدن گازها در آب
– بررسی رسانایی الکتریکی محلول ها
– تعریف انواع الکترولیت ها
– عوامل موثر بر رسانایی محلول الکترولیت ها
– نقش یون ها در بدن
– ردپای آب در زندگی
– روش های مختلف تصفیه آب: اسمز معکوس، تقطیر، صافی کربنی
– تعریف فرایند اسمز (گذرندگی)
– تعریف فرایند اسمز معکوس
و حل تمرین ها و تست های زیاد در کنار حل تمام تمرین های کتاب درسی

 


روش “تمام بُرد” چیست؟

گروه آموزشی دکتر اسحاقی جهت آسان نمودن یادگیری مفاهیم شیمی اقدام به استفاده از روش “تمام بُرد” جهت ضبط ویدیوهای آموزشی نموده است. دراین روش، دانش آموز تصویر مفاهیم آموزشی را به طور تمام صفحه مشاهده نموده و صدای مدرس را میشنود. دراین روش به علت استفاده از صدا، متن و تصویر به طور همزمان هر دو نیمکره ی مغز فعال شده و توانایی یادگیری به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. 

 


 

چگونه میتوانم از خدمات بعد از فروش برخوردار شوم؟

بعد از خرید محصول، شما می توانید هر تعداد سوال مربوط به آموزش های تدریس شده را از طریق ایمیل یا واتس آپ ارسال نمایید و مطمئن باشید که در اسرع وقت، پاسخ داده خواهد شد. بنابراین شما دیگر در یادگیری شیمی، تنها نخواهید بود.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای گروه آموزشی دکتر اسحاقی محفوظ است.